Forside     Om meg      Om Reiki      Reikibehandling     Reikikurs     Fjernhealing     Krystallhealing     Mentalhealing     Om Munay-ki      Om Ritene      Munay-ki kurs      Despachotreff/bålseremoni     Healingtreff     Håndlesning     Kroatia     Kontakt-info/påmelding     Workshops     Lenker     Bilder     Kortlegg     Thetahealing

*** Om Thetahealing ***

 

HVA ER THETAHEALING? ThetaHealing er en herlig blanding av forskjellige metoder som, reading, løse familiemønster,  tankemønstre, manifestering, tidligere liv,  intuitiv anatomi,  DNA aktivering og metakognitive coacingteknikker. Dette hjelper deg til å kunne oppleve resultater som du aldri trodde var mulig.
Det er ingen religion men en dyptgående intuitiv og livsveiledende coachende teknikk i samarbeid med energihealende kunnskap som kan helbrede mentalt og fysisk.

Ved bevisst bruk av theta hjernefrekvens øker din spirituell intelligens, din EPS sans.

HVA ER THETAHEALING?
ThetaHealing skiller seg ut ifra tradisjonell healing og coaching.
Det er ingen religion men en dyptgående intuitiv og livsveiledende coachende teknikk i samarbeid med energihealende kunnskap som kan helbrede mentalt og fysisk.

Intuitiv coaching tar utgangspunkt i å frigjøre selvpålagte begrensninger og at de blir bevisst sin livsoppgave og naturlige ressurser. De oppnår større evne til å ta ut sitt fulle potensiale, og ser i større grad på utfordringer som en mulighet til ekspansjon og transformasjon.

ThetaHealing er nå utbrett i 155 land og har gode resultater på millioner av mennesker som benytter seg av teknikken for sin egen del eller som jobber som ThetaHealer / coach.

De som har vært hos en ThetaHealer opplever ofte at healeren skanner kroppen intuitivt og får frem følelser som ligger i den fysiske plagen og finner årsaken til når det oppstod og hva som foregikk i livet før plagen kom og omskapes slik at den fysiske plagen kan forsvinne.

-Theta =  søvnens hjernefrekvens og Healing = helhet. Ved bevisst bruk av Theta vil du kunne «hente ut» informasjon.   ThetaHealing har fokus på kropp, sinn og ånd i balanse. En ThetaHealer hjelper deg med både fysiske og mentale plager og ønske om en bedre livskvalitet og suksess.

Hva er theta? utnytt hjernebølgene
Sinnet har fem forskjellige hjernebølger som er i kontinuerlig bevegelse: Alfa, beta, gamma, delta og theta. Alt vi gjør og alt vi sier, reguleres av frekvensen i disse hjernebølgene. Thetabølgene styrer den delen av sinnet som ligger mellom det bevisste og det ubevisste, en svært avslappet tilstand som også brukes i hypnose. Når sinnet befinner seg i thetatilstand, senkes hjernebølgene til en frekvens på fire til sju svingninger per sekund, en tilstand som for eksempel vismenn hensetter seg i for å få tilgang til den absolutte RO OG VISDOM. Thetabølgene rommer minner og fornemmelser. De styrer også holdninger, trossystemer og atferd, og de lar seg påvirke og forandre.

- Er dette en form for selvutvikling?
ThetaHealing (Intuitiv coaching) er absolutt en form for selvutvikling. Mennesker som ikke er i kontakt med den spirituelle delen av seg selv, er ofte utsatt for stress, frykt og angst.
En ThetaHealer har som hensikt å hjelpe med bevisstgjøringen rundt dette og handlingsmønstre, tankemønstre og mye mer.

-Ved bevisst bruk av theta hjernefrekvens øker din spirituell intelligens, din EPS sans.
TheaHealing kan benyttes i alle faser av livet, og mennesker som søker  ThetaHealing kurs eller behandling er i alle aldre og av begge kjønn. Det som kjennetegner dem er at de ønsker å sette sine livsmål i en større sammenheng og ønsker økt bevissthet rundt sin spirituelle del. De vet at det finnes noe mer mellom himmel og jord, de tror på en kraft utenfor seg selv og etter egne selvopplevde opplevelser søker de ThetaHealingkurs for å  videreutvikle sine evner.

 -Hvordan blir man en ThetaHealer som arbeider med intuitiv coaching?
-For å bli en ThetaHealer trenger du ingen forkunnskaper, kommer du på kurs vil du lære mentale teknikker samt at du vil lære å «hente informasjon» ved  og aktiv bruke en hjernefrekvens som heter theta. Ved bruk av denne hjernefrekvensen har du tilgang til den skapende kraften som kan gi deg svar som ligger skjult for oss til daglig.

-Selvhjelp: Basic DNA Grunnkurs og Advanced videregående kurs passer for deg som vil bruke det som selvhjelpsteknikker og til bruk på venner og familie.

ThetaHealing teknikken er vinduet mellom den bevisste og den underbevisste verden, og ble opprettet av Vianna Stibal. Den er lett å lære og bruke. Alle kan lære teknikken og lage umiddelbare endringer i sine liv.

ThetaHealing utnytter Thetahjernebølger for å skape positiv forandring. Ved å lære hvordan du bruker Thetahjernebølger som en enkel teknikk, kan du hente inn, i en høyere universell intelligens som Vianna kaller “Skaperen av alt som er ‘
Ved å koble deg med den høyere intelligens, er du i stand til å omskape forandring på et underbevisst nivå i deg selv og andre mennesker, for så å få positiv endring på begrensninger av tro og følelser.
Bruken av muskeltesting tillater deg selv og andre til å testes for de negative oppfatninger som er holdt i det underbevisste. Når du endrer en negativ tro eller tanke til en positiv tro eller tanke, kan du muskelteste med en gang og se hvordan dine overbevisninger har vært endret fra negativ til positiv.
ThetaHealing teknikken gjør det mulig for hjernen å oppleve rask læring og helbredelse ved å flytte frem og tilbake mellom hjernebølgene  gamma, beta, alfa, theta, og delta.

“Jeg tror jeg alltid vil ha en gjeld» til…..
“Jeg tror jeg har en overflod av penger”
Eller
“Jeg tror jeg vil miste jobben min”
Til “Jeg tror min jobb er sikker”
Eller
« føler og tror at jeg ikke kan klare ………..»
Til «jeg tror og føler at jeg kan klare…..»

Theta Healing teknikken er beskrevet og forklart i Vianna sin bok Theta Healing der hun også guider deg gjennom teknikken og i hennes Manifesting CD.

ThetaHealing gir deg et verktøy for å slippe gamle mønstre, og få nye positive følelser og tanker som skaper harmoni og balanse. Ved disse forandringene kan det også gi sterk forbedring i fysiske plager, da vi tenker at  følelser setter seg i kroppens celler.
Eks: ryggplager kan være årsaken til gamle bekymringer. Vi jobber da med disse bekymringene som vi har kommet frem til under en samtale, og informasjon som vi har fått i en Thetatilstand. Vi forandrer da de tankene som ligger til grunn for bekymring over til noe positivt. Ryggplagene kan da forbedre seg raskt.

Det er 5 kjente hjernebølger som er vitenskapelig bevist.

Electroencephalogram (EEG) en metode for å plassere sensorer på hodebunnen som brukes av forskere til å måle hjernebølger.

Gamma hjerne bølger: 40 + Hz
Fungere som en bindende mekanisme mellom alle deler av hjernen og bidrar til å forbedre hukommelse og persepsjon. Økter nivåer av mentale evner, super læring, hyper årvåkenhet, persepsjon, høyt nivå på  informasjonsbehandling, og bevisst forhold til virkeligheten er forbundet med denne frekvensen.

Beta hjernebølger: 14-40 Hz
Skaper rask tenkning og mental bearbeiding i vår vanlige våkne bevissthet. De fleste former for logisk tenkning, problemløsning og handling er oppnådd med denne frekvensen. Når en person fungerer i beta, er de i stand til å tenke raskere og generere nye ideer raskere.

Alfa hjernen bølger: 8-14 Hz
Denne frekvensen er området for avslapning og meditasjon. Alfa er oppnådd under meditasjon og tallrike energihealing teknikker for å skape en dypere tilstand av avslapning og velvære. Kreativitet og læring er lett tilgjengelig og behandles i denne tilstanden.

Theta hjernebølger: 4-8 Hz
I denne frekvensen opplever sinnet følelsen av lykke, lykke og medfølelse og du er i stand til økt læring, healing, og vekst.
Dette er vinduet mellom det bevisste og den underbevisste verden. Ved å gå til denne frekvensen kan vi påvirke den dominerende ubevisste delen av oss som er normalt utilgjengelig for vårt bevisste sinn, og som kan bedre og forandre endringer i dine tanker og følelser.

Delta hjernebølger: 0-4 Hz
Denne frekvensen er den tregeste av alle hjernebølger og er assosiert med dyp søvn. Personer med en økt følelse av intuisjon eller psykiske evner er i stand til å få bevisst tilgang til denne hjernebølgen.

Hvordan gjelder dette for Theta Healing?
Bruk av Theta Healing teknikk lar deg utnytte alle hjernebølger til å oppnå positive resultater i livet ditt. Ved bevisst (Beta) tilgang til det underbevisste (Theta) kan du bruke super læring (Gamma) til å skrive om negative eller begrense programmer i din underbevissthet (Theta) og la dem flyte inn i(Alfa) og være til stede i bevisstheten ( Beta) for å løse de utfordringene eller blokkeringer du for tiden opplever i livet ditt.
Beta – Theta – Gamma – Theta – Alfa – Beta

ThetaHealing teknikken gjør det mulig for hjernen å oppleve rask læring og helbredelse ved å flytte frem og tilbake mellom hjernebølgene.

Hva gjør den?
Theta hjernebølgen er en frekvens som gjør at det bevisste sinnet kan  koble seg til ditt underbevisste sinn hvor dine erfaringer, langsiktige minner, naturlige kreativitet, sterke følelser, åndelig tilkoblinger, og inspirasjon er lagret.

Hvorfor er dette viktig?
Vårt bevisste sinn fungerer ofte som en barriere som hindrer oss i å manipulere eller endre våre inngrodde tankemønstre i underbevisstheten. Denne barrieren kan også gjøre det svært vanskelig for oss å endre våre følelsesmessige tilstand, tankemønstre, begrensende tro og holdninger. Theta hjernebølger gir oss umiddelbar tilgang til vår underbevisste sinn som gjør oss i stand til å bevisst påvirke og kontrollere den.

Hvordan kan det være en fordel for meg?
Vårt underbevisste sinn godtar alle affirmasjoner, besvergelser eller påstander som du mater den med umiddelbart. Vårt ubevisste sinn godtar også umiddelbart forandringer i våre tankemønstre hvis du ønsker og tillater det. Av denne grunn er det lett i Thetatilstanden å slippe negative følelser eller tankemønstre og erstatte positive tanker og følelser til ditt “underbevisste”. Det er derfor tilgang til underbevisstheten via Theta Healing kan ha en kraftig effekt på en person. Theta Healing er vellykket fordi det gir deg mulighet til å passere gjennom det bevisste sinnet og legge noen ønskelig affirmasjoner, uttalelser og livssyn direkte inn i ditt underbevisste sinn.

Hvordan Theta  hjernebølger kan forbedre livet ditt:
Underbevisst forbindelse
Mulighet til å programmere underbevisstheten
Helbredelse av kropp og sinn
Forsterke immunsystemet
Øker den åndelige forbindelsen
Avansert intuisjon
Øker synske evner
Øker nivåer av kreativitet
Evne til hyper-fokus
Avansert problemløsning ferdigheter
Økt langsiktig minne
Øker læringsevnen
Dypere nivåer av velvære
Senker angst, stress og nevrose
Oppleve Ah-ha øyeblikk:
Theta hjerne bølger er knyttet til kreativitet, uendelig data, og inspirasjon av det underbevisste. Du kan få opplevelser av Ah-Ha øyeblikkene som oppstår i denne hjernebølgen.

De fleste (om ikke alle) store gjennombrudd, suksesser og / eller oppfinnelser har vært et resultat av intuitiv veiledning gjennom mentale bilder, drømmer som de fikk da deres hjerne”var i thetahjernebølgen og hadde en form for tilgang til sin egen underbevissthet.
Forskere har også oppdaget at følelser for “lykksalighet” og dyp indre fred, bare føltes da theta jernebølger er dominerende på EEG. Det har også blitt skrevet av forskere at det er theta hjerne bølger som tillater individer å oppleve deres “sterkeste åndelige forbindelse.”

ThetaHealing teknikken er enkle og et berikende verktøy til bruk i ditt eget liv som kan gi deg: Umiddelbar fysisk og emosjonell forbedring med Thetateknikker . Manifestering av tankens kraft. Indre ro og personlig vekst. Bedre helse og mindre smerter. Mer overskudd, livsglede og bedre selvfølelse.

Du tar bedre valg og beslutninger. Du kan forandre, trekke ut og erstatte emosjonelle følelser. Modellere ditt liv og dine tanker. Manifestere at dine drømmer og ønsker blir virkelighet. Bedre intuisjon og magefølelse ved bruk av ESP Ekstra Sensorisk Persepsjon. Åpne opp for et større potensiale i deg. Du kan ta bort ytre og indre hindringer på vei mot det du ønsker, Få mer målrettet fokus og et fantastisk verktøy til din og andres selvutvikling og helbredelse.

 

Basic DNA grunnleggende

Du ble født til å skape et godt liv for deg selv og andre, og selvfølgelig med fri vilje til hvordan du forvalter den gudommelige kraft.
ThetaHealing  kurs  er for deg som ønsker å helbrede deg selv og manifestere et godt liv, og for deg som ønsker å jobbe som ThetaHealer. Du vil lære helt unike teknikker som kommer fra noen av de største mestere i verden og teknikkene har blitt utført på millioner av mennesker med veldig gode resultater.

kr.3500,-  Kontakt marituglehus@hotmail.com mob.: +47 93664410

 • Lær å skape nye gode harmoniske følelser
 • Endre uheldige tankemønstre
 • Visualiseringens kraft
 • Åndelig psykisk og fysisk lesing
 • Åndelig livsveiledende coaching
 • Utvikle dine åndelige og spirituelle evner
 • Øke dine mentale evner som klarsyn, magefølelse og intuisjon
 • Manifestere en sjelevenn/partner
 • Åpne opp for å få kontakt med skytsengler og hjelpere
 • Selvhealing
 • Sende «hjem» ånder
 • Fjerne negative tankeformer, beskytte deg mot (psykiske angrep) som sendes fra andre personer
 • Manifestere drømmene dine til virkelighet
 • Hvordan utføre ThetaHealing

Grunnleggende Basic DNA introduserer deg til ThetaHealingens teknikker og lærer deg til og fokuserer på den ønskede handlingen og å aktivere de 12 DNA-strengene for deg selv og på andre deltakere.
Studentene opplever en åpning til ubetinget kjærlighet til Skaperen.
Du lærer å ta i bruk og samarbeide med den gudommelige kjærlighetskraften til Skaperen av alt. I hjertet av dette seminaret er selve praksisen med teknikkene som lar deg raskt
endre livsmønstre som holdes på plass av selve den grunnleggende troskjernen (opplevelser fra livet),genetiske, (arv fra våre forfedre)  historiske (kollektive-bevisstheten) og  sjels-tro (hele deg), som er enten selvpåført eller eksternt påført.

Når du har lært deg å bruke Thetafrekvensen – kan du få tilgang til informasjon som det blotte øye ikke kan se – og gjøre positive forandringer i livet ditt og andres.

 

Thetahealing kalles ofte for det store følelseskurset fordi vi mennesker er styrt av frykt eller kjærlighet(fred).
Thetahealingen er en bevisstgjøring i hva som skaper begrensninger i livet fysisk og psykisk.
I samarbeid med thetahealerutøver og klient, blir vi sammen enige om hva som ønskes å forandre på psykisk eller fysisk.

Theta Healing Grunnkurs er en tre dagers intensiv opplevelse. Lær den sanne kraften i dine tanker, ord og handlinger. Theta Healing Grunnkurs lærer deg  hvordan du skal finne skjulte begrensende følelser som ligger i det underbevisste som skaper blokkeringer og hindringer i livet ditt eller klienten.

Du vil lære å forandre begrensede hindringer i det underbevisste, og erstatte dem med ny styrke samt lære hvordan du kan justere din bevissthet og underbevissthet som igjen gjør det enklere å nå dine mål og drømmer.

En enkel men likevel kraftfull teknikk ThetaHealing Grunnkurs lærer deg verktøy som vil styrke deg å slippe gamle mønstre, skape en ny rikelig fremtid og er en investering i din fremtid.

 

ThetaHealing® Advanced DNA
Varighet: 3 dager
Forutsetninger: Basic DNA

kr. 3500,-  Kontakt marituglehus@hotmail.com
mob.: +47 93664410

Det videregående ThetaHealing®kurset utvider kunnskapen din fra Grunnleggende Basic DNA til å omfatteen grundigere forståelse av underliggende følelser, spørreteknikker/coaching, graving og de syv eksistensnivåene som omgir oss.
Du skal lære å fjerne gammel bitterhet, løfter og forpliktelser som holder han/henne/deg tilbake på mange plan.Du vil oppdage hvordan det er å helbrede“barnet i mors liv” og «Helbrede den knuste sjel» Du får «lastet» ned over 80 nye følelsesprogrammer som vil bringe dyp mental helbredelse og opplysning til deg. Dette seminaret er en herlig opplevelse som er fylt med mange nye og positive følelser som for eksempel å vite hvordan du skal sette pris på deg selv og andre.

Pensum:
Skape følelser, Følelses arbeid
Avansert søken for tro og frykt.
Nedlastinger av følelser.
Hvordan leve uten negative følelser.
Forløsning av anger, avvisning, bitterhet med mer.
En inngående forklaring av de 7 eksistensnivåene.
Forløse fritt-flytende minner fra underbevisstheten som sjokk, traumer, mm.
Forløse traumer fra mors liv.
Reparere den knuste sjel.
Avlesning
.

FORSKNING:

http://www.thetahealingscience.net/

Teorien over alt, lærer oss at i kjernen av all eksistens og alt rundt oss, er det vibrerende strenger av energi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** <3<3<3 ***